ZAŠTO  PILATES SA REKVIZITIMA?

Pilates metodom vežbanja s rekvizitima uravnotežuje se telo kroz razvijanje fizičkih sposobnosti kao što su snaga, izdržljivost, fleksibilnost, ravnoteža, koordinacija i propriocepcija. Dodavanjem rekvizita povećava se opterećenje u vežbi ili se vežba na nestabilnoj površini pa se razvijaju ravnoteža i propriocepcija. Razne varijacije, kombinacije i razni rekviziti će jedan pilates trening učiniti potpunijim i značajno zanimljivijim u odnosu na klasične fitnes programe koji se rade bez rekvizita. Pilates vežbe su prvenstveno usmerene ka jačanju dubokih mišića stomaka, leđa i gluteusa, ali i ka pravilnom držanju kičme, njenoj pokretljivosti i stabilnosti.

Praktikovanjem pilates vežbanja drastično se može promeniti izgled, osećaj i izdržljivost tela. Telo se formira na jedan potpuno drugačiji način koji isključuje agresivne i naporne vežbe. Pilates vežbe se sastoje iz laganih i kontrolisanih pokreta koji su usmereni ka razvoju vretenastih dugih mišića, koji se prema telu odnose kao prema celini, bez izolovanja pojedinih mišićnih grupa. Kod pilates vežbi dosta se forsira i utiče na razvoj fleksibilnosti i izdržljivosti mišića celokupnog tela. Posebna pažnja posvećuje se jačanju mišića abdomena i mišića leđa koji čine osnovu pravilnog držanja tela. Ono što je verovatno bilo presudno da pilates postane toliko popularan je to što nije agresivan, opušta telo i čini ga gipkim i punim energije. Mnoge žene su godinama pokušavale da se naviknu na dinamičan i izuzetno jak tempo aerobika, a većina njih i danas ne uspeva da izdrži napor koji ovaj način vežbanja nosi sa sobom. Pilates vežbe poboljšavaju opšte zdravlje, razvijaju i jačaju srčani mišič, grade vretenaste mišiće, poboljšavaju pokretljivost čitavog tela, poboljšavaju povezanost uma i tela i smatraju se jednim od najsigurnijih načina vežbanja.

ZAŠTO JE VAŽNO RAZVIJATI  JAKE TRBUŠNE MIŠIĆE?

Snaga trbušnih mišića je važna, kako za sportiste tako i za rekreativce i to iz više razloga: učestvuju u većini pokreta prilikom izvođenja vežbi, ali i u svakodnevnim aktivnostima; obezbeđuju pravilan položaj unutrašnjih organa, štite i pomažu njihov pravilan rad, predupređuju nastanak kile. U pilates metodi se posebno obraća pažnja na mišiće stomaka, jer je poznato da trbušni mišiči svojim tonusom sprečavaju povećanje lordoze i bolove u lumbalnom delu kičmenog stuba, koje ona prouzrokuje.

Mišiće trbušnog zida čine:

 • Pravi trbušni mišić (m. rectus abdominis), koji je smešten na prednjoj strani trbušnog zida. Odgovoran je za fleksiju trupa.
 • Spoljašnji kosi trbušni mišič (m. obliquus externus abdominis) je najpovršniji od tri mišića bočnog trbušnog zida.
 • Unutrašnji kosi trbušni mišići (m. obliquus internus abdominis) koji se nalaze u srednjem sloju, između spoljašnjeg i poprečnog trbušnog mišića. Ova dva mišića vrše fleksiju trupa obostranom kontrakcijom, a pri jednostranoj kontrakciji pregibaju trup na svoju stranu i istovremeno ga i rotiraju.
 • Najdublje postavljen poprečni trbušni mišić (m. transversus abdominis).
 • Piramidalni mišić (m. pyramidalis) je mali mišić prednje bočnog trbušnog zida. Mišići bočno prednjeg trbušnog zida kontrakcijom učestvuju i u disanju.

Za pilates trbušnjake, ali i za ostale pilates vežbe najznačajniji je poprečni trbušni mišić (m. transversus abdominis) koji je najdublje smešten od sva tri trbušna mišića. Tipičnim vežbama u kojima se vrši podizanje trupa iz ležećeg položaja u sedeći i vežbanje na spravama za razvijanje trbušnih mišića jača se prvenstveno površinski ravni trbušni mišić (m. rectus abdominis). Mnogobrojna ponavljanja koja se obično rade velikom brzinom mogu da intenziviraju bolove u donjem delu leđa. Trzaji takođe mogu dovesti do istegnuća vrata i savijanja ramena, što izaziva bol u vratu. U pilatesu se prvo pronađe i oseti središte moći, pa se tek nakon toga rade vežbe za stomak koje isključuju podizanje trupa u sedeći položaj zamahom ili cimanjem. Jednom rečju, ako neko ne može bez zamahivanja da se podigne iz ležećeg položaja u sedeći snagom svojih trbušnih i leđnih mišića, onda se i ne podiže dok dovoljno ne ojača te mišiće.

ŠTA SU REKVIZITI?

Da bi se napredovalo u vežbanju, ili povećao učinak vežbanja, razbila monotonija, ili čak olakšala priprema za određene vežbe koriste se rekviziti u pilates vežbanju. Rekviziti se koriste i kada se dovoljno ovlada vežbama koje se izvode na strunjači pa se prelazi na pilates vežbe koje se rade na pilates spravama. U rekvizite možemo ubrojati bilo klasične rekvizite koji se koriste u pilates programima, bilo rekvizite koji su prisutni u fitnesu uopšte.

Rekvizite možemo okarakterisati kao predmete koji se upotrebljavaju samostalno ili u kombinaciji sa drugim spravama, a u cilju postizanja različitih efekata, ako na primer podizanja nivoa vežbanja, poboljšanja tehnike vežbanja ili postizanja raznovrsnijeg, različitijeg i zanimljivijeg treninga.

Ako telo radi određene vežbe uvek na isti način, dolazi do zasićenja i monotonije, kao i do zastoja u samom napredovanju. Jako je dobro menjati treninge, ubacivati rekvizite u treninge da bi se uticalo na različite fizičke sposobnosti i da bi se izbegla stagnacija. Pilates rekviziti koji se najčešće koriste su:

 • „Magični krug“ (Magic Circlle)
 • „Pilates valjak“ (Pilates Roller)
 • „Bosu”
 • „Mala lopta“ (Softball)
 • „Velika lopta“ (Fitball)
 • „Pilates trake“ (Pilates Bands)