Ako spadaš u grupu mama, koje su zaposlene i teško nalaze motivaciju da se pokrenu, imaju bolove u leđima i zglobovima, osećaju se bezvoljno i bez energije, goje se u predelu stomaka ili bokova, a žele da oblikuju svoje telo, izgube višak kilograma, povrate svoju snagu i energiju i poboljšaju svoj kvalitet životai svoju produktivnost […]